Missie en visie

Het team van Socrates werkt aan kennis en vaardigheden van kinderen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot burgers die zich staande houden in een steeds veranderende maatschappij.

Missie en visie

Het team van Socrates werkt aan kennis en vaardigheden van kinderen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot burgers die zich staande houden in een steeds veranderende maatschappij.

Missie en visie


Dit doen zij vanuit een veilige basis met respect voor elkaar en in een voorspelbare leeromgeving. Daarbij wordt tegemoet gekomen aan verschillen tussen kinderen in leerstijlen en overige kindkenmerken.

Pijlers die ons onderwijs weergeven zijn:
- Vreedzame school
- Structuur en veiligheid
- Onderzoekend leren
- Werken met leerpleinen

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.