Brede School Bibliotheek

De Brede School Bibliotheek (BSB) is een speciale bibliotheekvestiging voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk Bangert Oosterpolder.

Brede School Bibliotheek

De Brede School Bibliotheek (BSB) is een speciale bibliotheekvestiging voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk Bangert Oosterpolder.

Brede School Bibliotheek

 
 
Deze speciale bibliotheek is ontwikkeld door Bibliotheek Hoorn in samenwerking met obs Socrates en de andere scholen in de wijk.

Bijzonder idee
Het bijzondere van de BSB is dat de kinderen zelf de baas zijn van de bibliotheek. In groep 7 krijgen de kinderen een opleiding 'bibliotheekmedewerker'. Daarna mogen ze zelfstandig aan de slag in de bieb. Ze lenen boeken uit aan alle kinderen van hun school, geven boekentips en helpen elkaar boeken uitzoeken.  In 2007 won dit idee de Innovatieprijs van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Bewezen positief effect
De Brede School Bibliotheek heeft een positief effect op het leesgedrag van kinderen. Dit is de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de BSB. Kinderen die deelnemen aan de BSB lezen meer in hun vrije tijd dan kinderen van vergelijkbare scholen die niet deelnemen aan de BSB. Ook hebben zij een positievere houding ten aanzien van boeken. 
 

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.