Sport

Sport

Sport

"Het belangrijkste voor kinderen is om plezier te beleven aan het sporten. Hierdoor is de kans het grootst dat zij op latere leeftijd zullen blijven bewegen". Dit is uit diverse onderzoeken gebleken.

Bij obs Socrates worden alle gymlessen voor groepen 3 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht van de ALO. Alle groepen krijgen twee keer week 45 minuten bewegingsonderwijs in gymzaal De Kreek.

Naast de reguliere gymlessen zijn er ook nog uren beweegmanagement. In deze uren worden allerlei activiteiten georganiseerd die het beweegplezier voor uw kinderen vergroten en uw kinderen de kans geven meer te bewegen.

De activiteiten die in De Kreek worden georganiseerd zijn:
- FunGym op maandagmiddag
- Kleutergym op donderdagmiddag
 
FunGym
Voor FunGym ontvang je een uitnodiging. Deze activiteit is speciaal voor kinderen waarvan de vakleerkracht van Socrates denkt dat het goed is als zij wat extra beweging kunnen gebruiken om zekerder te worden in de gymles of op één of meerdere gebieden vaardiger te worden. Beide zorgen ervoor dat het kind nog meer plezier zal beleven aan het gymmen.

Kleutergym
Met kleutergym worden er verschillende activiteiten voor de kinderen neergezet, o.a. duikelen, balanceren, tikspelen enzovoorts. Voor kleutergym kunnen de kinderen zich opgeven voor een periode van 10 lessen. Er zullen 3 verschillende periodes in het jaar zijn. 

Sporttoernooien en activiteiten
Naast deze activiteiten kan uw kind meedoen aan diverse sporttoernooien en activiteiten die worden georganiseerd in Hoorn. Dit gaat van een schaaktoernooi naar het landelijke voetbaltoernooi.  De inschrijvingen voor deze toernooien gebeurt digitaal en we houden u op de hoogte via het ouderportaal. Inschrijven kan via het ouderportaal. 

Vragen
Mocht u vragen hebben over de gymlessen of over de beweegmanagement activiteiten dan kunt u hierover contact opnemen met:
Linda van 't Hoff - gymlerares van maandag t/m vrijdag
l.vt.hoff@talenthoorn.nl

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.