Sport

Sport

Sport

"Het belangrijkste voor kinderen is om plezier te beleven aan het sporten. Hierdoor is de kans het grootst dat zij op latere leeftijd zullen blijven bewegen". Dit is uit diverse onderzoeken gebleken.

Bij obs Socrates worden alle gymlessen voor groepen 3 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht. Alle groepen krijgen twee keer week 45 minuten bewegingsonderwijs in gymzaal De Kreek.

Naast de gymlessen kunnen de kinderen meedoen aan diverse sporttoernooien en activiteiten die worden georganiseerd in Hoorn. Dit gaat van een schaaktoernooi tot het landelijke voetbaltoernooi.  
 

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar en zeggen we sorry.