Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

 
Schooltijden
Wij werken met een continurooster, een 5 gelijke dagen rooster. De groepen 1 t/m 8 gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.20 uur tot 14.00 uur. De deuren gaan om 08.10 uur open. Om 08.20 beginnen de lessen.
 
Vakantierooster en studiedagen
Herfstvakantie                    16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie                      25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie              19 februari t/m 27 februari 2022
Tweede paasdag                18 april 2022
Meivakantie                         23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag                 26 mei 2022
Tweede pinksterdag          6 juni 2022
Zomervakantie                   16 juli t/m 28 augustus 2022

Studiedagen (kinderen vrij)
16 en 17 december 2021
10 en 11 februari 2022
15 april 2022 (Goede vrijdag)
27 mei 2022 (dag na Hemelvaart)
7 juni 2022
6 juli 2022
 
Wijzigingen voorbehouden, de agenda in Ouderportaal is leidend. 

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar en zeggen we sorry.