Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Schooltijden, vakanties en vrije dagen


Wij werken met een continurooster, een 5 gelijke dagen rooster. Na de kerstvakantie, vanaf januari 2020, zullen we in het nieuwe gebouw starten. Om het verkeer op deze plek zo goed mogelijk te kunnen reguleren hebben we ervoor gekozen, in overleg met de Roald Dahl school, om verschillende start- en eindtijden te hanteren. Voor de kinderen van Socrates geldt dat zij starten om 08:20 uur en les hebben tot 14:00 uur. De inloop is vanaf 08:10 uur.
 
Schooltijden 2019-2020
De groepen 1 t/m 8 gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.20 uur tot 14.00 uur. De deuren gaan om 08.10 uur open. Om 08.20 beginnen de lessen.

Gymrooster 2019-2020
 
 
Maandag    
Dinsdag      
Woensdag
08.30-09.15         
Groep 5a 
Groep 6a 
Groep 4a 
09.15-10.00
Groep 3b 
Groep 6b 
Groep 4b 
10.00-10.45
Groep 3c
Groep 6-7 
Groep 4c 
10.45-11.30
Groep 3a 
Groep 7
Groep 5b 
13.05-13.50
Groep 5b 
Groep 8 
Groep 5a 
 
 
Donderdag      
 
Vrijdag
08.30-09.15         
Groep 3c               
08.20-09.05  
Groep 8 
09.15-10.00
Groep 3a 
09.05-09.50
Groep 7 
10.00-10.45
Groep 3b
09.50-10.35
Groep 4a 
10.45-11.30
Groep 6a 
10.35-11.20
Groep 4b 
13.05-13.50
Groep 6b
11.20-12.05
Groep 4c 
 
 
13.10-13.55
Groep 6-7
 
BSB rooster 2019-2020
Alle groepen gaan eens per drie weken naar de BSB (Brede School Bibliotheek) om hun boeken te ruilen.
Maandagochtend    groepen 1-2c, 1-2d, 1-2e, 3b, 3c, 4a en 5a
Dinsdagochtend      groepen 1-2b, 1-2g, 5b, 6a, 6b, 7 en 8
Vrijdagochtend        groepen 1-2a, 1-2f, 3a, 4b, 4c en 6-7

Vakantierooster en studiedagen 2019-2020
Herfstvakantie            19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie              21 december 2019 t/m 12 januari 2020
Voorjaarsvakantie      15 februari t/m 23 februari 2020
Tweede paasdag         13 april 2020
Koningsdag                  27 april 2020
Meivakantie                 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaartsdag          21 mei 2020
Tweede pinksterdag    1 juni 2020
Zomervakantie             4 juli t/m 16 augustus 2020

Studiedagen (kinderen vrij)
3 en 4 oktober 2019
10 april 2020 (Goede vrijdag)
14 april 2020
22 mei 2020 (dag na Hemelvaart)
2 juni 2020
 

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.