Lees verder

Lees verder

Kinderen leren zich ondernemend, kritisch, zelfbewust en nieuwsgierig op te stellen. Begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en respect staan bij ons op school centraal. Uw kind krijgt les in een gestructureerde en veilige omgeving. Socrates is een Vreedzame School, dat betekent dat wij onze school zien als de maatschappij in het klein. De klas en de school zijn als het ware een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Naast de belangrijke basisvaardigheden rekenen, taal en (begrijpend) lezen, staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind voorop. We werken op Socrates toe naar meer eigenaarschap en onderzoekend leren.

Wilt u nader kennismaken met onze school, meldt u zich dan aan voor een rondleiding via de aanmeldbutton.
Voor vragen of overige informatie kunt u mailen naar info.obssocrates@talenthoorn.nl.

Met vriendelijke groet,

Het team van obs Socrates

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.