Lees verder

Lees verder


Begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en respect staan bij ons op school centraal. Onze kinderen krijgen les in een gestructureerde en veilige omgeving. Socrates is een Vreedzame School, dat betekent dat wij onze school zien als de maatschappij in het klein. De klas en de school zijn als het ware een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Naast de belangrijke basisvaardigheden rekenen, taal en (begrijpend) lezen, staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen voorop. Op Socrates wordt groepsoverstijgend gewerkt zodat er zoveel mogelijk aangesloten wordt op de onderwijsbehoefte van de kinderen. 

Wilt u nader kennismaken met onze school, meldt u zich dan aan voor een rondleiding via de aanmeldbutton.
Voor vragen of overige informatie kunt u mailen naar info.obssocrates@talenthoorn.nl.

Met vriendelijke groet,

Het team van obs Socrates

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar en zeggen we sorry.