Zoeken
De MR van Socrates bestaat uit de volgende leden: 

Vanuit de oudergeleding;
Denny Schagen, voorzitter
Ramon van der Pal, lid
Maurice van der Starre, lid, vice voorzitter

Vanuit de personeelsgeleding;
Brenda Nieuweboer, penningmeester
Carrin Dienaar, lid 
Eveline Kooter, lid

Voor de GMR hebben wij de volgende leden: 
Carrin Dienaar, personeelsgeleding
Ans Kok, oudergeleding

Voor vragen of input kunt u ons bereiken door een van ons aan te spreken in de wandelgangen of via onderstaand e-mailadres. 
Email: mr.obssocrates@talenthoorn.nl

Notulen