Zoeken

Een dag in groep 1/2

U herkent het vast wel. Uw kind komt thuis van school en u vraagt: "Was het leuk op school?", "Jaaa!", "Wat heb je allemaal gedaan vandaag?", "Dat weet ik niet meer hoor". Daarom hieronder een impressie van een dag in groep 1/2

Verloop van de ochtend
Tussen 8:20 en 8:30 komen alle kinderen binnen. De kinderen nemen afscheid van hun papa/mama/opa/oma bij de deur, zodat ze in alle rust de klas kunnen binnenkomen. Bij binnenkomst geven we elkaar een hand en wensen elkaar goedemorgen . We starten met de kring of met de inloop. Als we met de inloop beginnen, heeft de leerkracht voor ieder kind een werkje uitgezocht. Sommige kinderen doen dan een activiteit met de leerkracht.

Als we in de kring beginnen, zoeken de kinderen hun naamkaartje op hun stoel. De hulpjes mogen die dag naast de leerkracht zitten en helpen met extra taakjes. De boekjesmand staat klaar om nog even zelf in een boekje te kijken. 

Om 08.30 is het tijd om te beginnen en wensen elkaar goedemorgen en zingen wij verschillende liedjes over het de dagen het weer. De dag en het weer worden besproken aan de hand van het Pompom bord en de dagritmekaartjes.

Spelen en werken
De kinderen kiezen een werkje d.m.v. het kiesbord. Hier kunnen ze op zien welke activiteit nog vrij is en hoeveel kinderen er mogen spelen. Soms kiezen de kinderen zelf een activiteit en soms doen ze een activiteit bij juf.

Tijdens spelen en werken kiezen de kinderen ook een keer voor eten en drinken. Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij groente- en fruitdag. Dan is het de bedoeling dat alle leerlingen fruit of groente mee hebben. Dit gaat gelukkig heel goed! Op de andere dagen zijn wij ook erg blij als de kinderen fruit mee hebben, maar een ander gezond tussendoortje mag ook. Hierbij kunt u denken aan een liga, broodje, etc.

Als het bijna tijd is om op te ruimen zingt juf het volgende liedje:

Tien, tien, tien, laat al je vingers zien.
Niet meer spelen, niet meer praten.
Houd de juffrouw in de gaten.
Tien, tien, tien, laat al je vingers zien. 

Alle kinderen komen bij juf staan luisteren goed naar de instructie van de juf.  Ze gaan netjes opruimen en komen in de kring zitten. Elkaar helpen met opruimen is heel fijn! 

Bewegen
Elke dag staat ongeveer drie kwartier bewegen op het programma. Dit kan buitenspelen of gymmen zijn. Als we gaan gymmen doen we dit met groot materiaal (kasten, banken, klimtoren, etc.) of een spel/dansles. Als we buiten spelen, doen we dit met speelmaterialen, zoals; springtouw, stoepkrijt, fietsen, steppen, zandbakspeelgoed. De kinderen vinden het ook heerlijk om in onze mooie natuurspeeltuin te spelen!

Kring
Elke dag zijn er zeker 3 momenten dat we met de kleuters in de kring zitten. Er komen dan verschillende activiteiten aan bod. Dit zijn bijvoorbeeld taal- en rekenactiviteiten, muziekles, spelletjes, voorlezen en kringgesprekken. Maar ook lessen van "De vreedzame school" komt in de kring aan bod.

Voordat we naar huis gaan sluiten we de dag even af met een spelletje, verhaaltje. liedje of een gesprekje. Ook geven wij elkaar regelmatig "opstekers" aan het einde van de dag. We leren de kinderen elkaar complimenten te geven. De kinderen die naar de tso (tussenschoolse opvang) gaan, worden door juf afgeleverd aan de juiste opvang. De andere kinderen lopen met juf mee naar buiten om daar opgehaald te worden door mama/papa/opa/oma of de oppas.

Verloop van de middag
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan wij ook 's middags naar school. Tussen 13.05 en 13.15 komen alle kinderen weer binnen. Bij binnenkomst geven we elkaar een hand en wensen elkaar een goedemiddag . We starten met de kring of met de inloop. Verder spelen we nog buiten, of gymmen we. We sluiten de dag in de kring af. We blikken samen even terug op de dag en juf vertelt in het kort iets over de volgende dag.

De ochtend en middag sluiten we af met het volgende liedje: 
Dag dag allemaal, dag dag allemaal, het spelen/werken is alweer voorbij.
Dag dag allemaal, dag dag allemaal, tot de volgende keer.
Vanmiddag/Morgen/Maandag zien we elkaar wel weer! 

De kinderen die naar de bso (buitenschoolse opvang) gaan, worden door juf afgeleverd aan de juiste opvang. De andere kinderen lopen met juf mee naar buiten om daar opgehaald te worden door mama/papa/opa/oma.

Lesstofaanbod
In de groepen 1 en 2 richten wij het onderwijs thematisch in. De kinderen leren aan de hand van een voor hen betekenisvol thema. Bijv. de bakkerij, de post of bouwen. Zo mogelijk maken we een uitstapje waarbij de kleuters hun onderzoeksvragen kunnen stellen, houden we een gezamenlijke opening of afsluiting van het thema.

Een goede woordenschat is belangrijk voor bijna alles waar kinderen zich in willen ontwikkelen. Denk aan: - - Precies kunnen begrijpen wat een ander je zegt als je tijdens het spelen samen een speelplan wilt maken,
of: Tijdens het spelen in de bouwhoek wordt de opdracht gegeven om 3 huizen te bouwen, van laag naar hoog, maar je weet niet de precieze betekenis van laag of hoog (rekenen),
of: Je kunt wel lezen maar je begrijpt van veel woorden de betekenis niet, dan is de interesse voor lezen snel verdwenen.
Daarom worden er bij ieder thema woorden aangeboden, die visueel ondersteund worden en tijdens allerlei activiteiten worden ingezet. Wij leren de gebaren van de woorden ook aan. 

Ook worden er vanuit verschillende methodes lessen ingezet waarbij, zo mogelijk, wordt aangehaakt bij deze thema’s. De betrokkenheid van de kleuters bij de lessen is hierdoor groot, omdat het betekenisvol wordt aangeboden.

We maken gebruik van de hierna genoemde methodes:

Schatkist
Tijdens de dagopening wordt gewerkt met de kalender van pompom. Dagen van de week, dagindeling, seizoenen komen hierbij aan de orde. 

Fonemisch bewustzijn
Kleuters leren op een makkelijke en speelse manier klanken herkennen. De achterliggende gedachte is dat kleuters beginnen met het leren van klanken alvorens er letters aan gekoppeld worden.

 • Waarnemen van verschillen tussen de klanken en het uitspreken van de klank, bv verschil horen in v van viool en f van fluit

 • Isoleren van de klanken, auditieve discriminatie op klank en woordniveau, bv fiets: welke klank hoor ik aan het begin, welke aan het einde. En: Wat rijmt er op ‘bos’

 • Analyse van klanken op woordniveau, bv vis, welke klanken hoor je : v-i-s, ook wel bekend als ’hakken’.

 • Synthese van klanken, bv, je hoort  v  i  s  ,dit is het woord vis. Ook bekend als ‘plakken’.

 • Manipuleren van klanken, bv in het woord ‘rik’, verander ik de ‘r’ in een ‘s’, dan is het woord sik

 • Letters aanwijzen en benoemen

 • Letters en woorden schrijven


Klankgebaren en Nederlandse gebarentaal
In de klas bieden wij naast het aanleren van een letter ook een bijbehorend klankgebaar aan. Zo onthouden kinderen een letter makkelijker. De letter kan zowel auditief als visueel herkent worden. Naast klankgebaren werken wij ook met officiële Nederlandse gebarentaal in de klas. Dit doen wij ter ondersteuning van liedjes, versjes of bij nieuwe begrippen binnen een thema. Bij elk thema worden er zeker 10 themawoorden in gebarentaal aangeboden.

Voorleestas
Iedere week gaat de voorleestas met een kind mee naar huis. Wij willen hiermee het voorlezen thuis stimuleren en de leesmotivatie van het kind vergroten.

In de voorleestas zit een prentenboek dat ouders met hun kind kunnen lezen en vervolgens kunnen bespreken. Ouders en kinderen kunnen samen knutselen, tekenen, schrijven etc. over het boek. Het kind neemt de tas weer mee naar school en vertelt kort iets over het boek en laat zien wat er thuis is gemaakt. Kinderen zijn zeer betrokken bij het boek, het verhaal, genieten van het (samen) lezen en leren zich verwoorden naar de groep toe.

Logeerbeer/pompom
Iedere weekend gaat logeerbeer of Pompom mee naar huis. In het ‘dagboek’ wordt beschreven wat Logeerbeer of Pompom met het kind heeft beleefd, vaak met een foto erbij. Het kind mag erover vertellen en het verslagje wordt voorgelezen. Hiermee stimuleren wij de mondelinge taalvaardigheid en het leren praten voor een groep.

Rekenrijk  
Hierbij komt aan bod:
 • Tellen en  getalbegrip, bv de cijfers leren kennen, dat 2 snoepjes minder is dan 4, leren tellen in sprongen van 2 en:

 • Meten, bv wat is langer/korter en in welk glas zit meer limonade, en, de seizoenen kunnen herkennen en benoemen.

 • Meetkunde, bv begrippen links, rechts, onder, boven kunnen toepassen, en bouwsels nabouwen

 • Naast kringactiviteiten vinden er ook activiteiten plaats op het schoolplein en de gymzaal.

Computers en chromebooks
Onze kinderen werken op computers en chromebooks met de spellen van de methode Schatkist (taalspellen), Alles telt (rekenspellen), Squla (spelletjes rondom alle vakken), Wepboek (interactieve prentenboeken), Bas gaat digitaal (taalspellen), Bas telt mee (rekenspellen). 

Take it easy
Aan de hand van de methode Take it easy worden kinderen in de kleuterbouw al vertrouwd gemaakt met de Engelse taal. Dit is een methode die aangeboden wordt via het digibord. Aan de hand van filmpjes, liedjes en verhaaltjes doen zij ervaring op met de Engelse taal en oefenen met de basiswoorden in het Engels.
 

Vreedzame school
Dit is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Dit is zo veelomvattend dat er op de website van Socrates een apart item aan wordt gewijd. 

Ontwikkelingsvolgmodel KIJK!
Wij werken met het ontwikkelingsvolgmodel van KIJK!. Dit is een observatiemethode waarmee wij de kinderen in hun ontwikkeling kunnen volgen, op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Iedere dag worden de kinderen geobserveerd.

Oudergesprekken en rapporten
Drie keer per jaar worden er oudergesprekken gehouden. De kinderen die in groep 1 zitten en naar groep 2 gaan, krijgen eind groep 1 een ik-rapport mee naar huis. De kinderen die in groep 2 zitten, krijgen twee keer een rapport mee naar huis.

Cito toetsen
De kinderen die in groep 1 zitten en naar groep 2 gaan, worden aan het eind van groep 1 getoetst op het gebied van rekenen en taal
De kinderen die in groep 2 zitten, worden in in de periode van januari/februari getoetst op het gebied van rekenen en taal. Indien nodig, worden deze toetsen aan het eind van groep 2 nogmaals afgenomen.