Zoeken
Vragen
Vragen die verband houden met de ontwikkeling van uw kind worden aan de desbetreffende leerkracht gesteld. Dit kan tijdens een kennismakings- of tien-minutengesprek. Daarnaast kunt u met de leerkracht een tussentijdse afspraak maken voor een gesprek na schooltijd, mocht u hier behoefte aan hebben.
Vragen over het beleid, verlof of andere zaken kunt u kwijt bij de directie.
 
Klachten
We verwachten dat ouders/verzorgers een klacht over het handelen van leerkrachten allereerst bij de desbetreffende persoon neerleggen. Wanneer dit niet is gebeurd, wordt dit in bijna alle gevallen alsnog geadviseerd. Wanneer een gesprek niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, kan de directie u adviseren hoe verder te handelen bij uw klacht en zal met u in gesprek gaan.
 
Complimenten
En complimenten? Daar zijn geen procedures voor nodig!
 
Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.
Nelson Mandela