Zoeken
Sporten op obs Socrates!
 

Bewegingsonderwijs

Socrates hecht veel belang aan bewegingsonderwijs. De kleutergroepen hebben op de locatie een eigen gymzaal tot hun beschikking, de overige groepen (3 t/m 8) hebben twee maal in de week gymles in sporthal De Kreek.

 

Toernooien

Verder kunnen uw kinderen gedurende het schooljaar meedoen aan verschillende activiteiten en toernooien die door de diverse sportverenigingen worden georganiseerd. U wordt hierover ge´nformeerd via onze nieuwsbrief. Inschrijfformulieren voor deelname aan de toernooien staan tijdig op onze website. Deze opgaaf doet u digitaal.