Zoeken
Hoge opbrengsten
Op Socrates willen het beste uit uw kind naar boven halen. Op de gebieden rekenen, taal en lezen streven we naar het behalen van hoge opbrengsten. We willen met de school boven het landelijk gemiddelde uitkomen. Hiervoor werken wij planmatig aan ons onderwijs. Op de studiedagen is het team van Socrates intensief aan de slag om nog beter onderwijs voor uw kind te ontwikkelen. Niet alleen op de gebieden rekenen, taal en lezen streven we naar hoge opbrengsten. Ook is er op Socrates ruimte voor de talenten van uw kind. Door middel van bijvoorbeeld de Talentontwikkelingslessen, kunt uw kind zijn of haar talent verder ontplooien. Door het geven van workshops, veelal door ouders van de school met een talent, kunnen leerlingen op bijvoorbeeld de gebieden koken, kunst, computers of kunst, hun talenten verder ontwikkelen of ontdekken.