Zoeken
Engels vanaf groep 1
Engels is een belangrijke wereldtaal. Wij zijn van mening dat uw kind in de toekomst veel heeft als het goed en vloeiend Engels spreekt. Door vanaf jonge leeftijd met de Engelse taal in aanraking te komen, zal uw kind zich later goed uit kunnen drukken in het Engels. Het niveau van het Engels dat leerlingen aan het eind van hun basisschooltijd bij ons op Socrates behalen, is vele malen hoger dan het niveau dat op andere scholen wordt gehaald! Op een speelse en ongedwongen manier maakt uw kind vanaf groep 1 kennis met Engels. Dit gaat vooral met liedjes en verhaaltjes. Niets moet en alles mag nog! Er wordt pas vanaf groep 5 met werkboeken gewerkt. Het gaat in de onderbouw om Engels spreken en verstaan. Visit us!