Zoeken
 
Openbare basisschool Socrates ligt in de wijk Bangert-Oosterpolder en is de nieuwste openbare basisschool van Stichting Talent in Zwaag/Hoorn. Naast de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen zijn talentontwikkeling, ondernemend gedrag en communicatie de peilers waar het om draait in ons onderwijs. Samen met het bestuur en de andere 11 openbare basisscholen in Hoorn geven wij op eigen manier gestalte aan deze zaken. Meer informatie over Talent vindt u op de website van Talent.  
Onze school is als brede school samen met peuterspeelzaal 'Dribbel' van Stichting Netwerk en buiten- en tussenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) gevestigd in het brede schoolpand op de Lage Hoek 71.
Tevens worden er vele activiteiten in onze brede school aangeboden, zoals logopedie, sport- en dansles.

Als u de school in bedrijf wilt zien, kunt u altijd komen kijken. Maakt u dan een afspraak met Liesbeth door te bellen of te mailen naar
info.obssocrates@talenthoorn.nl. U en uw kind zijn van harte welkom!