Zoeken
Op Socrates werken wij veel samen met ouders/verzorgers. Zo hebben wij een MR (medezeggenschapsraad) en een OV (Oudervereniging). Ouders/verzorgers die interesse hebben om plaats te nemen in de MR of de OV kunnen contact opnemen. Onder het kopje MR en oudervereniging vindt u de benodigde informatie.

Daarnaast werken wij in alle groepen met klassenouders. De klassenouder heeft veel contact met de leerkracht met betrekking tot activiteiten die plaatsvinden in de groep. Wat doet een klassenouder? Een klassenouder werft bijvoorbeeld ouders om mee te gaan op een excursie, is aanwezig bij activiteiten en is aanspreekpunt voor andere ouders van de groep.

Ook werken wij met hulpouders. Aan het begin van het schooljaar hangt de OV intekenlijsten op. Hier kunt u zich intekenen voor bepaalde acitiviteiten zoals bijvoorbeeld; meehelpen bij de sportdag, de school versieren bij feestelijke gelegenheden, lampionnen op hangen voor lichtjesavond etc. etc.

Samen met al deze ouders/verzorgers kunnen wij er voor de kinderen een nog mooiere schooltijd van maken. En daar doen we het natuurlijk voor!