Zoeken
Hoe ziet een dag in groep 6 eruit?
De kinderen halen alvast de stoelen van de tafels, delen de schriften uit, ruilen hun leesboek (als dit nodig is) en gaan vervolgens rustig lezen aan hun tafel. Elke dag beginnen we met een half uur lezen volgens VNL (Vernieuwd Niveau Lezen). Alle kinderen lezen op hun eigen niveau. Het eerste half uur is het heel stil in onze klas. Vrijwel elke dag zijn er twee kinderen aan de beurt om bij de juf te lezen. Zij kunnen dan laten horen hoe goed het lezen al gaat. Zo wordt de leesontwikkeling van het kind goed bijgehouden. Na  het lezen ruimen zij hun boek rustig op en bespreken we het dagprogramma. 

Op het digibord staat het programma voor die dag. Dit wordt kort met de kinderen besproken zodat zij weten wat ze die dag gaan doen. 

Nadat het dagprogramma is besproken beginnen we met rekenen (methode Alles Telt), behalve op de gymdagen. Elk kind werkt ook hier op zijn/haar eigen niveau. De lessen zijn zo opgebouwd dat de ene dag een instructieles is en de andere dag een zelfstandige les. Als groep 6 een instructieles heeft, is groep 8 zelfstandig aan het werk. De dag erna is dit omgekeerd. 
Tijdens het zelfstandig werken kunnen de kinderen hulp vragen aan elkaar of ze kunnen om extra uitleg vragen aan de juf. Dit doen ze door middel van een dobbelsteen. Als ze dit op een vraagteken leggen, weet de juf dat het kind een vraag heeft. Zij zal het kind dan zo snel mogelijk helpen. Ondertussen werkt het kind rustig verder met een som die het wel begrijpt. 

Na een uur rekenen stoppen we en gaan we verder met spelling. Na spelling hebben we pauze. We eten en drinken wat en gaan daarna naar buiten. Na de pauze gaan we verder met taal / weektaak of werk afmaken.

Spelling is een apart onderdeel bij taal. Hier maken we gebruik van de methode Taalverhaal. Regelmatig krijgen de kinderen een dictee om te kijken of ze de aangeboden woorden goed kunnen schrijven. Na spelling hebben we meestal taal. 

Voor taal gebruiken bij de methode Taalverhaal. Ook hier worden instructie lessen en zelfstandige lessen met elkaar afgewisseld.

Naast de vakken lezen, rekenen, taal en spelling hebben we natuurlijk ook andere vakken.
Begrijpend lezen doen wij met de actuele methode Nieuwsbegrip. Elke week krijgen de kinderen een tekst die te maken heeft met iets bijzonders van de afgelopen week. Hier leren de kinderen verschillende leesstrategieŽn mee. Dit doen we met de groepen 4 t/m 8 tegelijk. Met vier juffen kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan de lessen. Sommige kinderen uit onze klas gaan dan naar groep 5/6 (niveau A), groep 7/8 (niveau B), of groep 8+ (Niveau C). Bij ons in groep 6/8 (niveau A) komen ook andere kinderen uit andere groepen. Thuis en/of in de weektaak werken we dan aan Nieuwsbegrip XL.

Elke week doen we ook een les van de Vreedzame school. Elke week leren we meer over hoe we met elkaar omgaan. We zijn begonnen met het maken van afspraken over hoe we het graag in onze klas willen. Daarna hebben we geleerd over conflicten en dat we conflicten zelf op kunnen lossen als we de gele pet opzetten en het stappenplan ďPraat het uitĒ gebruiken. We streven naar een win-win situatie, dat is een oplossing waar iedereen tevreden mee is. De Vreedzame School helpt ons erg goed om een fijne sfeer in de klas te krijgen en houden en er zitten ontzettend leuke spelletjes bij.

Ďs Middags is het tijd voor de vakken geschiedenis (methode Brandaan), aardrijkskunde (methode Meander) en Engels (methode Take it easy). 

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan kinderen die jarig zijn. Nadat we hebben gezongen, mag het kind trakteren en de klassen rond. 

Lesstofaanbod groep 6

Rekenen
Voor rekenen maken we gebruik van de methode Alles Telt.
Instructielessen worden afgewisseld met zelfstandige lessen.
Voor een uitgebreide beschrijving wat de kinderen leren per groep kunt u op de groep van uw kind klikken.
Groep 6.

Taal en spelling 
Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Taalverhaal. 
Voor een uitgebreide beschrijving wat de kinderen leren per groep kunt u op de groep van uw kind klikken.
Taal : Groep 6
Spelling : Groep 6

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip. Aan de hand van actuele teksten leren de kinderen verschillende leesstrategieŽn. Deze lessen worden op verschillende niveaus gegeven. De kinderen zijn door de leerkracht ingedeeld en kunnen op deze manier de les op hun eigen niveau volgen. Regelmatig krijgen de kinderen een toets om te controleren of zij de verschillende vaardigheden beheersen.
Wij zijn als school ook lid van Nieuwsbegrip XL. Op deze site kunnen de kinderen nog meer oefeningen doen met de tekst die zij in de klas hebben behandeld. Dit kan met een inlogcode op elke computer.
Op school wordt hier tijd voor ingeruimd. Als een kind wat extra moet oefenen of als een kind extra wil oefenen, kan dat dus ook thuis.

Geschiedenis
Voor geschiedenis gebruiken wij de methode Brandaan.
De thema's die dit jaar aan bod komen in groep 6 zijn: Handel over zee, Slavernij, Industrie in Nederland, De Tweede Wereldoorlog en Welvaart in Nederland. Om te zien wat er precies behandeld wordt kunt u klikken op de leerlijnen van Brandaan

Aardrijkskunde
Voor aardrijkskunde gebruiken wij de methode Meander. 
De thema's die dit jaar aan bod komen in groep 6 en 8 zijn: Water, Werk en energie, De aarde beweegt, Streken en klimaten en Allemaal mensen. 
Om te zien wat er precies behandeld wordt kunt u klikken op de leerlijnen van Meander