Zoeken
Een dag in groep 5
Wanneer uw kind thuiskomt uit school, vraagt u vast hoe zijn of haar dag is geweest.
Het antwoord zal vast iets zijn in de trant van; leuk, saai, vervelend, stom!
Vandaar dat ik u kort iets wil vertellen over wat uw kind zoal doet op een schooldag.
 
Als de kinderen ís morgens binnenkomen, begroet ik ze bij de deur. De kinderen kunnen nog even met elkaar praten of iets laten zien aan u.
Iedere dag beginnen wij de dag met lezen. Alle kinderen lezen op hun eigen niveau. Het eerste half uur is het heel stil in onze klas.
Elke dag zijn er twee kinderen aan de beurt om bij de juf te lezen. Zij kunnen dan laten horen hoe goed het lezen al gaat. Zo wordt de leesontwikkeling van uw kind goed bijgehouden.
Na het lezen wordt de dagtaak besproken, deze staat op het digibord. Op deze manier weten de kinderen wat ze die dag moeten doen.

De meeste dagen gaan we na het lezen beginnen met rekenen. Wij werken op school met de methode Alles Telt. De ene dag krijgen de kinderen instructie, de andere dag maken de kinderen de verwerkingsopdrachten.
Tijdens het zelfstandig werken kunnen de kinderen hulp vragen aan elkaar of ze kunnen om extra uitleg vragen aan de juf. Dit doen ze door middel van een dobbelsteen. Als ze dit op het vraagteken leggen, weet ik dat het kind een vraag heeft en zal ik het kind zo snel mogelijk helpen. Ondertussen werkt het kind rustig verder met een som die het wel begrijpt.
 
Om tien uur stoppen we met werken en gaan we pauze houden. We eten en drinken iets terwijl we naar het jeugdjournaal kijken en gaan daarna naar buiten.
Na de pauze gaan we verder met Taal. Ook hier worden instructie lessen en zelfstandige lessen met elkaar afgewisseld. Voor Taal hebben wij de methode Taalverhaal.
Spelling is een apart onderdeel bij taal. Ook hier maken we gebruik van de methode Taalverhaal. Regelmatig krijgen de kinderen een dictee om te kijken of ze de aangeboden woorden goed kunnen schrijven.
 
Naast de vakken lezen, rekenen, taal en spelling hebben we natuurlijk ook andere vakken.
Begrijpend lezen doen wij met de actuele methode Nieuwsbegrip. Elke week krijgen de kinderen een tekst die te maken heeft met iets bijzonders van de afgelopen week. Hier leren de kinderen verschillende leesstrategieŽn toepassen. Deze lessen worden in verschillende niveaus aangeboden. Kinderen krijgen deze les op het niveau dat bij hen past. Dit kan voor een aantal kinderen betekenen dat zij naar een andere groep gaan tijdens Nieuwsbegrip.
 
Ďs Middags is het tijd voor de vakken geschiedenis (methode Brandaan), aardrijkskunde (methode Meander), Engels (methode: Take it easy) en verkeer (methode: wijzer door het verkeer).
 
Elke week doen we ook een les van de Vreedzame school. In deze les praten we bijvoorbeeld over conflicten. De kinderen leren hoe je een conflict kunt oplossen zonder ruzie te maken. Zij leren ook om elkaar opstekers en tips te geven. Sinds het schooljaar 2016-2017 werken we 1x per week met de methode BLITS . Hiermee oefent u kind verschillende studievaardigheden.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan kinderen die jarig zijn. Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen een mooie verjaardagskalender gemaakt. Nadat we hebben gezongen, mag het kind uitdelen en met de eigen gemaakte kaart de klassen rond.

Lesstofaanbod groep 5

Rekenen
Voor rekenen maken we gebruik van de methode Alles Telt. 
Instructielessen worden afgewisseld met zelfstandige lessen.
Voor een uitgebreide beschrijving wat de kinderen leren per groep kunt u op de groep van uw kind klikken.
Groep 5

Begrijpend lezen
Op Socrates werken de kinderen met de methode Nieuwsbegrip.
Aan de hand van actuele teksten leren de kinderen verschillende leesstrategieŽn.
Deze lessen worden op verschillende niveaus gegeven. De kinderen zijn door de leerkracht ingedeeld en kunnen op deze manier de les op hun eigen niveau volgen.
Regelmatig krijgen de kinderen een toets om te controleren of zij de verschillende vaardigheden beheersen.
Op de sitevan Nieuwsbegrip kunnen de kinderen nog meer oefeningen doen met de tekst die zij in de klas hebben behandeld. Dit kan met een inlogcode op elke computer.
Op school wordt hier ook tijd voor ingeruimd. Als een kind wat extra moet oefenen of als een kind extra wil oefenen, kan dat dus ook thuis.

Taal en spelling 
Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Taalverhaal. 
Voor een uitgebreide beschrijving wat de kinderen leren per groep kunt u op de groep van uw kind klikken.
Groep 5

Geschiedenis
Voor geschiedenis gebruiken wij de methode Brandaan. De thema's die dit jaar aan bod komen zijn:
  1. leven als jager of boer
  2. Romeinen
  3. Leven als ridder
  4. De middeleeuwse stad
  5. De wereld ontdekken 
Om te zien wat er precies behandeld wordt kunt u klikken op de leerlijnen van Brandaan
 
Aardrijkskunde
Voor aardrijkskunde gebruiken wij de methode Meander. De themaís die dit jaar aan bod komen zijn:
Onderweg
  1. Om ons heen
  2. Waterland
  3. Platteland
  4. Over de grens
Om te zien wat er precies behandeld wordt, kunt u klikken op de leerlijnen van Meander

Studievaardigheden
Hiervoor gebruiken we de methode BLITS. Om te zien wat er precies behandeld wordt, kun u lezen als u klikt op de link hierboven.