De kinderen uit groep 8 begeleiden de kinderen van de groepen 3 en 4 met Bouw! Dit is een interventieprogramma waarmee leesproblemen voorkomen kunnen worden.

Werken op de leerpleinen

18-09-2020
De kinderen uit groep 8 begeleiden de kinderen van de groepen 3 en 4 met Bouw! Dit is een interventieprogramma waarmee leesproblemen voorkomen kunnen worden.


Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.