Een week eerder dan gebruikelijk vierden wij kerstfeest op school. Alle kinderen verzorgden samen met hun ouders/ verzorgers een hapje voor op het buffet. Zo ontstond een gevarieerd menu waar kinderen mochten eten wat ze lekker vonden. Ook voor kinderen met een speciaal dieet of allergie werd rekening gehouden.

Kerst

04-02-2020
Een week eerder dan gebruikelijk vierden wij kerstfeest op school. Alle kinderen verzorgden samen met hun ouders/ verzorgers een hapje voor op het buffet. Zo ontstond een gevarieerd menu waar kinderen mochten eten wat ze lekker vonden. Ook voor kinderen met een speciaal dieet of allergie werd rekening gehouden.

Kerst op Socrates

In overleg met ouders kwamen er hapjes voor deze kinderen die op een speciale plaats werden neergezet zodat iedereen op dezelfde manier kon genieten. En wat hebben de kinderen genoten van al het lekkers. Met goed gevulde buiken gingen zij huiswaarts. 

Voordat de kinderen aan tafel schoven was er voor het eerst een heus kerstkoor opgericht, uit elke kleuterklas een aantal kinderen. Onder leiding van juf Carrin zong het koor verschillende kerstliedjes voor de ouders die binnen kwamen lopen. Een sfeervolle start van een geslaagde avond. Voor de wachtende ouders stond er ook een hapje en een drankje klaar in de centrale hal georganiseerd door de oudervereniging. 


 

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.