Zoeken


 

Socrates is dé openbare basisschool in de wijk Bangert-Oosterpolder in Zwaag. Uw kind leert op Socrates om alles uit zichzelf te halen en zijn/haar talenten verder te ontwikkelen. Kinderen leren zich ondernemend, kritisch, zelfbewust en nieuwsgierig op te stellen. Begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en respect staan bij ons op school centraal. Uw kind krijgt les in een gestructureerde en veilige omgeving. Socrates is een Vreedzame School, dat betekent dat wij onze school zien als de maatschappij in het klein. De klas en de school zijn als het ware een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Naast de belangrijke basisvaardigheden rekenen, taal en (begrijpend) lezen, staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind voorop. Andere kernbegrippen op Socrates zijn; rust en structuur, hoge resultaten, samen leven en Engels vanaf groep 1.

Onze school bestaat uit een team van 25 leerkrachten en ondersteunend personeel. Wij hebben 14 groepen, waarvan 6 kleutergroepen en in totaal zo'n 370 kinderen.

Wilt u nader kennismaken met onze school, meldt u zich dan aan voor een rondleiding via bovenstaande button. Voor vragen of overige informatie kunt u mailen naar 
info.obssocrates@talenthoorn.nl.

Met vriendelijke groet,

Het team van OBS Socrates